Fatana Gam Utsav 2020

Fatana Utsav on 14 January 2020
Food – (Malpuda) : 5pm – 7pm
Dandia Raas/ Garba/ Maniyaro: 7pm – 10pm
Lok Dayro: 10pm – 4am
Venue: Fatana Maher Samaj, Gujarat, India